Het HKZ Zorg & Welzijn certificaat, wat is dat?

Als zorginstelling kun je een zogeheten HKZ Zorg & Welzijn certificering krijgen. Dit is een speciaal certificaat dat door de HKZ wordt uitgereikt aan gecertificeerde instellingen, die moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Maar wat houdt deze certificering precies in en hoe kun je deze krijgen? Hieronder geven we daar meer informatie over.

Waarvoor staat het certificaat?

Het HKZ Zorg & Welzijn certificaat, in de wandelgangen meestal gewoon afgekort tot het HKZ-certificaat, is een certificering voor externe certificerende instellingen, waarin wordt gekeken of zij voldoen aan de strenge kwaliteitseisen die de HKZ aanhoudt. Instellingen die dit certificaat in het bezit hebben, kunnen hiermee aantonen dat zij hun werkzaamheden uitvoeren volgens de hoogste normen en dat je als cliënt de hoogste kwaliteit kan verwachten. Dit certificaat moet om de drie jaar worden vernieuwd, om nog steeds aan de eisen te kunnen voldoen. Dit wordt gedaan met een hercertificering, dat op een vergelijkbare manier wordt gedaan als de eerste certificering.

Hoe krijg je een HKZ-certificaat?

Om in aanmerking te komen voor het HKZ-certificaat, wordt je instelling getoetst door een onafhankelijke instelling die is aangesteld door de Raad voor Accreditatie (ook wel RvA genoemd). De toetsing wordt gedaan in de vorm van een objectieve audit, waaraan een auditor en deskundige die ervaren zijn met het vakgebied aan het roer staan. De audit neemt in de meeste gevallen enkele dagen in beslag, om momentopnames en andere vooral externe factoren zo veel mogelijk uit te sluiten. Daarnaast wordt er tijdens de audit veel tegelijk getoetst, waardoor de spreiding over enkele dagen moet zorgen voor een betere beoordeling. Wanneer de audit is uitgevoerd en jouw instelling succesvol het traject heeft doorlopen, zal de HKZ het certificaat aan je uitreiken. Dit certificaat mag dan getoond worden op bijvoorbeeld de website van je instelling. Mocht je instelling niet door de audit gekomen zijn, dan geeft de HKZ aan op welke punten het mis is gegaan en kun je hieraan werken om later een nieuwe toetsing aan te vragen en het certificaat wel te behalen.

Wat kun je met het certificaat?

Wanneer je het HKZ-certificaat in handen hebt, kun je aan de buitenwereld laten zien dat je kwalitatieve zorg levert en staat achter je werkzaamheden. Je kunt daardoor aangewezen worden als betrouwbare aanbieder en dit brengt natuurlijk subsidies en cliënten met zich mee. Het HKZ-certificaat heeft als belangrijkste doel aan kunnen tonen dat jouw instelling voldoet aan de harde eisen die er vanuit de branche gesteld worden en geeft daarom een gevoel van vertrouwen en vakmanschap. De certificering haal je dus niet alleen voor je eigen instelling, maar ook vooral voor je clientèle.